Hoppa till huvudinnehållet

Mötesplatser

✔ Identifiering och kartläggning av existerande mötesplatser för innovation i Västerbotten.
✔ Genomförande av behovsanalys avseende mötesplatser för innovation.
✔ Vidareutveckling av befintliga mötesplatser för innovation
✔ Framtagande av rekommendation för fortsatt verksamhet.