Hur kan vi påverka
och stärka innovations-
ekosystemet att bli
mer jämställt och
inkluderande?

Illustration av fyra leende personer av olika börd som samtalar vid ett bord. En av dem sitter i rullstol.
Illustration av fyra leende personer av olika börd som samtalar vid ett bord. En av dem sitter i rullstol.

Hur kan vi
påverka och stärka
innovationsekosystemet
att bli mer jämställt
och inkluderande?

Sara PejokHur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande regionalt innovationsekosystem? Under RIV-projektet har tre organisationer i Västerbotten som arbetar med innovationsfrämjande verksamheter fått gå ett program för att utvecklas inom områdena.

– Det har varit lärorikt och gett konkreta resultat, bland annat inom rekrytering, säger Sara Pejok, jämställdhetsstrateg på Region Västerbotten.

Delprojektet inom RIV kring lärandet om ett jämställt och inkluderande regionalt innovationsekosystem inleddes med ett ansökningsförfarande där Region Västerbotten valde ut tre organisationer: Almi Nord, eXpression Umeå och Skellefteå Science City. Dessa har sedan fått arbeta utifrån ett program som The Yes Way – en organisation som utvecklar företags- och innovationsstöd med fokus på social hållbarhet med jämställdhet, mångfald och inkludering som metod – har tagit fram.

Hur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande regionalt innovationsekosystem? Under RIV-projektet har tre organisationer i Västerbotten som arbetar med innovationsfrämjande verksamheter fått gå ett program för att utvecklas inom områdena.

Sara Pejok

– Det har varit lärorikt och gett konkreta resultat, bland annat inom rekrytering, säger Sara Pejok, jämställdhetsstrateg på Region Västerbotten.

Delprojektet inom RIV kring lärandet om ett jämställt och inkluderande regionalt innovationsekosystem inleddes med ett ansökningsförfarande där Region Västerbotten valde ut tre organisationer: Almi Nord, eXpression Umeå och Skellefteå Science City. Dessa har sedan fått arbeta utifrån ett program som The Yes Way – en organisation som utvecklar företags- och innovationsstöd med fokus på social hållbarhet med jämställdhet, mångfald och inkludering som metod – har tagit fram.

Bra stöd för organisationerna
– Programmet har anpassats för varje aktör utifrån det som varit mest utmanade för dem, till exempel har någon haft mer fokus på kommunikation, en annan på rekrytering. Anpassningen har gett ett bra stöd för organisationerna i deras arbete med de här frågorna och de har haft tillgång till en bred metodbank, säger Sara Pejok.

Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning och uppföljning i fysiska och digitala möten.

– Det är viktigt att deltagarna vill utmana traditionella arbetssätt, är beredda att lägga tid och energi på att implementera metoderna internt, samt förankrar behovet av arbetet på ledningsnivå, säger Melina Bergström, programansvarig på The Yes Way.

Bättre bredd i rekryteringen
Region Västerbotten har varit med på träffar med de tre organisationerna under projektets gång, följt deras arbete på nära håll och sett en tydlig utveckling inom flera olika områden. En organisation som haft problem med en personalsammansättning som var enkönad och ensidig när det gäller bakgrund och ålder tog till exempel hjälp av programmets material i sin rekrytering och fick ett en helt annan bredd av sökande tack vare det. En annan använde metoder i programmet för att arbeta fram en ny värdegrund. Bara för att nämna några exempel.

– Det har varit roligt att följa organisationerna i deras arbete och se reella förändringar, det känns verkligen som de kom en bra bit på väg under projektet, säger Sara Pejok.

Hon konstaterar att projektet var småskaligt, tre organisationer, men att det ändå ger mersmak och erfarenheter att ta med sig in i nya, liknande satsningar.

– Forskningen visar att det är bra för innovationsklimatet om man har en större bredd inom kön, bakgrund och ålder. Så i förlängningen leder det här till ett bättre innovationsekosystem i Västerbotten och att fler grupper får ta del av de insatser som görs inom innovationseko­systemet, säger Sara Pejok.

PROJEKTMÅL:
Testa modeller och metoder för att skapa bättre förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande regionalt innovationsekosystem.

PROJEKTMÅL:
Testa modeller och metoder för att skapa bättre förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande regionalt innovationsekosystem.

I rapporten nedan presenteras erfarenheter från ett arbetspaket inom ramen för projektet Regional innovationsledning i Region Västerbotten.

Rapport från ett arbetspaket (pdf) »
Möte med deltagare inom innovationsekosystemet
Möte med deltagare inom innovationsekosystemet