Vilka resultat har vi uppnått?

Sommarbild av fem faluröda båthus på en kullerstens-pir.

Vilka resultat
har vi uppnått?

Två av projektets mål har varit att sprida information och höja kunskapen om innovationer samt att identifiera och kartlägga existerande mötesplatser för innovationer i regionen. Under projekttiden har vi gett 60 personer i Umeå, Skellefteå och Lycksele verktyg för innovationsledning. Etablerat ett nytt nätverk för innovationsledare i Västerbotten. Nästintill 100 procentig uppslutning på träffar som projektet kallat till. Vi har testat och utvärderat en metod för att främja inkluderande innovation. Vi har kartlagt 31 rådgivande aktörer, 10 coworking-platser och 7 inkubatorer samt utvecklat och testat en mätmodell för regionala innovationsekosystem.

Utvecklat och testat
en mätmodell för regionala
innovationsekosystem.

Illustrerad karta över Västerbotten med kommun-indelningar samt punkter för Innovationsekosystemets olika faser i regionerna.
Lista med företag och föreningar som aktivt deltar i Innovationsekosystemet.
Illustration: 60 nya innovationsledare i Umeå, Skellefteå och Lycksele.
Illustration: Vi har kartlagt 31 rådgivande aktörer i Västerbotten.
Illustration: 10 Mötesplatser
Illustration: 7 Inkubatorer/Acceleratorer
Illustration av föreläsare vid en skoltavla med texten "Vi har genomfört flera nätverksträffar samt en innovationsledarutbildning.

Utvecklat och testat
en mätmodell för regionala
innovationsekosystem.

Illustrerad karta över Västerbotten med kommun-indelningar samt punkter för Innovationsekosystemets olika faser i regionerna.
Lista med företag och föreningar som aktivt deltar i Innovationsekosystemet.