Hur kan vi främja
regionala mötesplatser
för innovation?

Foto av tre glada personer i en korridor.

Hur kan vi främja
regionala mötesplatser
för innovation?

Jenny Ferry är innovationsledare på Region Västerbotten. Hon har under RIV-projektet inventerat vilka innovativa mötesplatser som finns i regionen – och på andra platser i Sverige. Under projektet har hon också startat ett nätverk för Västerbottens innovationsekosystem.

– Det finns en stor nyfikenhet kring innovationer i regionen, en vilja att lära sig mer och prova på nya saker. Den inställningen är det viktigt att vi behåller, säger hon.

I arbetet med att kartlägga innovativa mötesplatser och nätverk har Jenny Ferry och projektgruppen gjort en rad studiebesök och bland annat provat flera coworking-platser i Västerbotten, Stockholm och Göteborg. En gemensam nämnare är att nästan alla ägs av privata fastighetsägare. Få går med vinst i kronor och ören, men bidrar till att öka regionförstoringen och innovationsförmågan i ekosystemet genom att vara attraktiva mötesplatser där tankar och idéer möts eller tillfälliga noder för företag som inte har huvudkontor på den ort man hyr coworking-yta på.

Jenny Ferry är innovationsledare på Region Västerbotten. Hon har under RIV-projektet inventerat vilka innovativa mötesplatser som finns i regionen – och på andra platser i Sverige. Under projektet har hon också startat ett nätverk för Västerbottens innovationsekosystem.

– Det finns en stor nyfikenhet kring innovationer i regionen, en vilja att lära sig mer och prova på nya saker. Den inställningen är det viktigt att vi behåller, säger hon.

I arbetet med att kartlägga innovativa mötesplatser och nätverk har Jenny Ferry och projektgruppen gjort en rad studiebesök och bland annat provat flera coworking-platser i Västerbotten, Stockholm och Göteborg. En gemensam nämnare är att nästan alla ägs av privata fastighetsägare. Få går med vinst i kronor och ören, men bidrar till att öka regionförstoringen och innovationsförmågan i ekosystemet genom att vara attraktiva mötesplatser där tankar och idéer möts eller tillfälliga noder för företag som inte har huvudkontor på den ort man hyr coworking-yta på.

Nyfikenhet på mindre orter
För att skapa en regionförstoring i Västerbotten ser vi att det kommer behövas aktörer som äger fastigheter som ser dessa värden, eftersom det inte är helt logiskt att skapa dessa platser om man inte ser ekonomi i det. Det flexibla i att kunna jobba kvar på en liten ort, men ha en arbetsgivare som har huvudkontor i en större stad.

I en mindre kommun blir det intressant att följa hur man kan skapa dessa platser. Vi ser en nyfikenhet i till exempel Hemavan/Tärnaby, men en osäkerhet kring hur man ska komma i gång. Eftersom det är många bitar som behöver komma på plats. Det är inte alltid man ser helheten, utan mer en coworking-yta enbart från ett perspektiv.

Dela på gemensamma resurser
Coworking-platser kan enkelt beskrivas som en kontorsmiljö där man delar på vissa gemensamma resurser, men där det ofta också finns en uttalad ambition att stimulera till samarbete och nätverksskapande bland personerna som jobbar där.

– I Västerbotten är det främst i Umeå och Skellefteå som det finns coworking-platser som är aktiva dagligen, men Vindeln, Jörn, Stöcke och Hemavan/Tärnaby är på gång. I Hemavan/Tärnaby har man haft kontakt med många turister som skulle kunna tänka sig att stanna längre om de kunde kombinera vistelsen med att sitta på coworking-platser och jobba, säger Jenny Ferry.

Coworking-platser ligger i tiden
RIV-projektet har sett att de coworking-platser som tillkommit i Västerbotten de senaste tre åren drabbades hårt av pandemin men att de nu kör för fullt igen. Timingen för den här typen av arbetsplatser är bra, det finns ett stort behov bland små och medelstora företag. Större bolag kan se fördelar med att ha platser där medarbetare kan jobba på distans, men överväger ibland företagshotell om de är i branscher där de är i större behov av eget rum och hanterar material som till exempel är hemligt. På företagshotell sitter oftast etablerade företag som inte har lika mycket koppling till universitetsmiljöer som coworking-platser ofta har.

Uppmuntra fastighetsägare att våga
När Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, gjorde en studie av coworking-verksamheter 2021 lokaliserade man 600 i Sveriges 21 regioner. Flera av intervjupersonerna i studien ser potentialen med coworking som en viktig ingång för företag som vill etablera sig på en ny ort. Många anger att de använder coworking i attraktiva fjäll­miljöer som en konkurrensfördel i rekryteringen av eftertraktad kompetens eller för att bredda företagets geografiska upptagningsområde.

– För att skapa fler mötesplatser som stärker innovationskraften i Västerbotten är det viktigt att vi uppmuntrar fastighetsägare att våga testa nytt. Värdet för dem finns framför allt i att de då bidrar till att öka regionens innovationskapacitet, men det finns också exempel på coworking-platser, bland annat i Stockholm, där mötesplatserna lett till att fastighetsägarna hittat nya investeringsobjekt, säger Jenny Ferry.

Populära nätverksträffar
Det är viktigt att det finns mötesplatser även för dem som arbetar inom innovationsekosystemet i Västerbotten. Därför har det inom ramen för RIV startat ett nätverk för de cirka 100 personer som är verksamma inom innovationsekosystemet i regionen. Träffarna har genomförts en gång per kvartal digitalt och har varit mycket populära, med en nära på 100-procentig uppslutning. Tanken framgent är att fortsätta ses digitalt en gång per kvartal och att även ha en fysisk träff per år för alla.

– Träffarna utgör ett värdefullt kunskapsutbyte som bidrar till att höja kompetensen inom vårt innovationsekosystem. Vid de här mötena kommer det idéer inom många olika områden som gör att hela Västerbottens attraktions- och konkurrenskraft ökar, på både kort och lång sikt, säger Jenny Ferry.

”Stort mervärde att få höra hur andra jobbar med innovationsledning.”
Kursdeltagare

”Mycket lärorikt, passar bra för vårt fortsätta arbete.”
Kursdeltagare

”Mycket bra event, med en otroligt god tanke att vi inom regionen kan göra massor tillsammans inom innovationsekosystemet. Vi måste samtala mer i frågan för att kunna samverka mera och då blir vi sammantaget starkare och förstår sammanhanget bättre för att göra största möjliga nytta inom innovationssystemet.”
Eventdeltagare

PROJEKTMÅL:
Identifiera och kartlägga relevanta befintliga mötesplatser för innovation och vid behov utveckla nya typer av mötesplatser utifrån såväl lokala som regionala behov och perspektiv.

Analysera och testa modeller för, såväl fysisk som virtuell, distribution av innovationsstöd och innovationsmiljöer till företag och organisationer på olika platser i länet.

Coworking – samma sak som företagshotell?
Inom RIV-projektet har det genomförts ett antal studiebesök på olika coworking-­platser – i Västerbotten, men också i andra delar av landet. Det har då också blivit synligt att coworking-platser och företagshotell har vissa skillnader.

På coworking-platser jobbar man ofta öppet i kluster inom branscher, hyresgästerna är inte sällan akademinära och kommer till platserna efter att de varit hos en inkubator. En del har labb och kontrakten kan vara både långa och korta. Hyran är marknadsmässig och på ”lösvikt”, men fastighetsägarna går inte med vinst på hyrorna utan via andra aktiviteter, till exempel genom att hitta investeringsobjekt.

På företagshotellen återfinns ofta etablerade och icke-branschspecifika och akademinära bolag som arbetar bakom stängda dörrar och sällan eller aldrig har labb. Hyresgästerna har ofta längre hyreskontrakt.

PROJEKTMÅL:
Identifiera och kartlägga relevanta befintliga mötesplatser för innovation och vid behov utveckla nya typer av mötesplatser utifrån såväl lokala som regionala behov och perspektiv.

Analysera och testa modeller för, såväl fysisk som virtuell, distribution av innovationsstöd och innovationsmiljöer till företag och organisationer på olika platser i länet.

Coworking – samma sak som företagshotell?
Inom RIV-projektet har det genomförts ett antal studiebesök på olika coworking-­platser – i Västerbotten, men också i andra delar av landet. Det har då också blivit synligt att coworking-platser och företagshotell har vissa skillnader.

På coworking-platser jobbar man ofta öppet i kluster inom branscher, hyresgästerna är inte sällan akademinära och kommer till platserna efter att de varit hos en inkubator. En del har labb och kontrakten kan vara både långa och korta. Hyran är marknadsmässig och på ”lösvikt”, men fastighetsägarna går inte med vinst på hyrorna utan via andra aktiviteter, till exempel genom att hitta investeringsobjekt.

På företagshotellen återfinns ofta etablerade och icke-branschspecifika och akademinära bolag som arbetar bakom stängda dörrar och sällan eller aldrig har labb. Hyresgästerna har ofta längre hyreskontrakt.

Illustrerad karta över Västerbotten med kommun-indelningar samt Coworking-platser.

– Det är uppenbart att Västerbotten har etablerade co-working ytor eller innovationshubbar längs kusten. Men för att alla 15 kommunerna ska bli sammankopplade vad gäller arbetsytor och nå en regionförstoring behöver även de mindre kommunerna skapa hubbar.

Det säger Roger Filipsson som till vardags är verksamhetsledare för Coompanion i Västerbotten och som utbildat sig till innovationsledare under projektet RIV.