Innovation är
en nyckelfråga

Innovation är
en nyckelfråga

Vi lever i en tid med stora utmaningar, inte minst när det gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I en snabbt föränderlig värld med snabba tekniksprång och en ständigt ökande digitalisering är förmågan till förnyelse, förändring och anpassning central. Innovation är en nyckelfråga för att Västerbotten även framgent ska ligga långt fram i utvecklingen. Innovationskapaciteten i alla sektorer, i alla delar av länet, behöver stärkas och behovet av ett sammanhållet och samordnat innovationsekosystem där aktörer gemensamt kan kraftsamla är stort.

Det treåriga projektet RIV, Regional Innovationsledning Västerbotten, som har pågått från januari 2020 till februari 2023 har haft som övergripande mål att förbättra innovations­ förmågan och öka innovationskapaciteten i Västerbotten. Inom projektet har det genomförts en rad aktiviteter i regionen som syftat till att höja kunskapen om innovation, innovationsekosystemet och innovationsledning.

Vi har under de här tre åren lärt oss mycket om vad som krävs för att förbättra regionen ytterligare inom innovationsområdet. Nu gäller det att vidareutveckla den kunskapen och se till att vi blir ännu bättre på att ta tillvara och utveckla nya idéer och resurser som finns i Västerbotten. Om vi lyckas med det har vi goda möjligheter att stärka den redan starka ställning som regionen har i Europa när det kommer till innovationer.

Magnus Rudehäll
Enhetschef digitalisering och innovationsledning