Hur mäter vi det regionala
innovations­ekosystemets
brister och framsteg
på bästa sätt?

Foto av två leende personer vid en datorskärm.

Hur mäter vi det regionala
innovations­ekosystemets
brister och framsteg
på bästa sätt?

RIV har under de tre år projektet pågått metodiskt och med hjälp av forskare utvecklat modellen METRIC (Measurement of Regional Innovation Capacity) för att mäta Västerbottens innovationsförmåga.

– En mätmodell behövs för att kunna följa regionens innovationsekosystem och se var vi har våra styrkor och svagheter ur ett regionalt perspektiv. Vi behöver dessutom mäta tillräckligt många indikatorer för att kunna förstå och följa utvecklingen, säger Lena Bieblad, innovationsledare på Region Västerbotten.

RIV har under de tre år projektet pågått metodiskt och med hjälp av forskare utvecklat modellen METRIC (Measurement of Regional Innovation Capacity) för att mäta Västerbottens innovationsförmåga.

– En mätmodell behövs för att kunna följa regionens innovationsekosystem och se var vi har våra styrkor och svagheter ur ett regionalt perspektiv. Vi behöver dessutom mäta tillräckligt många indikatorer för att kunna förstå och följa utvecklingen, säger Lena Bieblad, innovationsledare på Region Västerbotten.

Drygt 300 företag har svarat
Det finns redan i dag många internationella och nationella mätmodeller, men få som inne­fattar tillräckligt många regionala indikatorer. Inom RIV-projektet har det därför gjorts research och därefter utvecklats en modell som bygger på best practice.

– Styrkan med METRIC är att den både innehåller data som redan finns och nya data. För att samla in nya data har olika enkäter skickats ut. Bland annat har drygt 300 företag i Västerbotten svarat på en enkät. Därtill har frågor ställts till olika aktörer i stödsystemet exempelvis inkubatorer, accelerator med flera, säger Lena Bieblad.

Mätmodellen består i dag av 66 indikatorer som rör både offentlig och privat verksamhet. Bland det som mäts är till exempel hur ofta organisationer och företag gör innovationsupphandlingar, hur många som startar före­tag i Västerbotten och om företag systematiskt arbetar med innovation.

Modellens fortsatta utveckling
– Att mäta ett innovationsekosystem innebär en hel del utmaningar, men vi tror att vi har något riktigt bra på gång. Vi har därför velat sprida vårt lärande och föra en dialog om modellens fortsatta utveckling, säger Lena Bieblad.

I samband med Västerbotten på Grand den 2 februari presenterades mätmodellen för ett trettiotal inbjudna gäster. Då var det även release av den metodbok som tagits fram och som beskriver både mätmetoden och mätmodellen.

Region Västerbotten vill dela med sig av sitt lärande och samtidigt gärna ha input på mätmodellen. I mars kommer en liknande presentation att genomföras på REGLAB:s års konferens, ett forum för lärande om regional utveckling, med representanter från Sveriges regioner.

– Vi vill ligga i framkant när det gäller att höja kunskapen om innovation, innovationseko­ systemet och innovationsledning. Att mäta vår innovationsförmåga är ett vik­tigt strategiskt steg. Vi kommer nu att fortsätta arbeta metodiskt med mätningarna. Det blir spännande att se nästa gång vi mäter, då kan vi jämföra med resultatet från pilotmätningen och se vad vi är bra på och vad som behöver utvecklas, säger Lena Bieblad innovationsledare på Region Västerbotten.

PROJEKTMÅL:
Ta fram en väl genomarbetad, regionalt anpassad och testad modell för mätning av det regionala innovationsekosystemet.

PROJEKTMÅL:
Ta fram en väl genomarbetad, regionalt anpassad och testad modell för mätning av det regionala innovationsekosystemet.

Svensk version av METRIC metodhandbok:

Metodhandbok METRIC »

English version of the METRIC method handbook:

METRIC method handbook »