Hoppa till huvudinnehållet

Kunskapshöjning

Spridit information och höjt kunskapen om innovation och innovationsekosystemet i allmänhet och innovationsledning i synnerhet till identifierade och relevanta målgrupper utifrån behov.
  
✔ Genomförade av en behovs- och målgruppsanalys
✔ Genomförade av flera digitala nätverksträffar och en innovationsledarutbildning.