Hoppa till huvudinnehållet

Distribution

Identifierat, kartlagt och testat olika modeller och metoder för att distribuera såväl innovationsstöd som innovationsmiljöer över en geografisk yta till olika typer av målgrupper i regionen. Såväl fysiska som virtuella lösningar har testats.
  
Delaktiviteter:
✔ Omvärldsanalys
✔ Kartläggning och urval av metoder och modeller
✔ Planering av tester av utvalda metoder och modeller
✔ Genomförande av tester
✔ Utvärdering och sammanfattning av testresultat
✔ Framtagande av rekommendation för fortsatt verksamhet.