Hoppa till huvudinnehållet

Hur kan vi bidra
till innovationer
i Västerbotten?

Hur kan vi bidra
till innovationer
i Västerbotten?

Under maj kommer Region Västerbotten skicka ut en undersökning till slumpvis utvalda företag i Västerbotten, för att mäta innovation och företagande i regionen. Genom att svara hjälper du oss att bygga kunskap för att se hur vi kan bidra på bästa sätt.

Innovationer är viktiga för samhällsutvecklingen och ekonomin. Därför stöttar Region Västerbotten företag som vill utveckla nya idéer. För att få kunskap om hur Region Västerbotten kan utveckla stödet till företagen i vårt län undersöker vi nu det vi kallar innovationsekosystemet – de aktörer som ofta bidrar till innovationer i sitt samspel med företagen. Det kan vara kunder, teknikleverantörer, testbäddar, forskare och andra aktörer som har nära kontakter med företag.
– Vi vill fortsatt ha ett innovationsekosystem i världsklass eftersom innovationsförmåga är en förutsättning för att hantera stora och komplexa samhällsutmaningar. Därför behöver vi mäta och följa upp vårt regionala innovationsekosystem, säger Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör på Region Västerbotten.

Var med och bidra till kunskapen om Västerbotten
Under maj kommer Region Västerbotten att skicka ut en enkätundersökning per post, till slumpvis utvalda företag i Västerbotten, för att mäta innovation och företagande. Vi är mycket tacksamma för dina svar om du är en av de som valts ut. Ditt svar är viktigt även om ditt företag inte skapar några innovationer eller genomför några innovationsaktiviteter, för att vi ska få statistiskt säkerställda resultat.

Enkäten har utvecklats i samarbete med företaget Verian (f.d. SIFO Kantar) som hanterar urval, utskick och sammanställning av enkät. Resultaten från undersökningen kommer att läggas ihop med information från andra statistikkällor så att vi får en heltäckande bild av Västerbottens innovationsekosystem.

Metric är modellen
Den undersökning som skickas ut är en del av en större undersökning, där Region Västerbotten vill mäta det regionala innovationsekosystemet. Mätningen bygger på modellen Metric som tagits fram av Region Västerbotten och vidareutvecklats tillsammans med Region Värmland, Region Skåne Region Örebro län och Region Östergötland. Metric bygger på befintlig statistisk från t.ex. SCB. För vissa indikatorer i Metric finns det dock ingen tillgänglig statistik och i de fallen måste vi ställa frågorna direkt till företagen.

På den här webbplatsen kan du läsa mer om innovationssystemet och Metric. Under hösten 2024 kommer du också att kunna ta del av resultatet av undersökningen här.