Hoppa till huvudinnehållet
Magnus Rudehäll,
Enhetschef digitalisering och innovationsledning

Därför är ett innovativt
klimat så viktigt

Det går bra för hela Västerbotten just nu, men vi får inte luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta jobba hårt för att ligga i framkant och vägen dit går genom ökad innovationskraft. Vår satsning på att leda ett sammanhållet och samordnat innovationsekosystem hänger ihop med hur vi ser på utveckling.

Magnus Rudehäll,
Enhetschef digitalisering och innovationsledning

Därför är ett innovativt klimat så viktigt

Det går bra för hela Västerbotten just nu, men vi får inte luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta jobba hårt för att ligga i framkant och vägen dit går genom ökad innovationskraft. Vår satsning på att leda ett sammanhållet och samordnat innovationsekosystem hänger ihop med hur vi ser på utveckling.

Introduktion till lärandeområdena

Introduktion till
lärandeområdena

Projektets syfte har varit att utveckla och stärka den regionala innovationskapaciteten hos aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem genom att etablera en regional innovationsledning som, driver och orkestrerar innovationsarbetet. För att nå syftet har arbetet fokuserats på att öka kunskapen inom följande områden:
• Hur stärker vi innovationsledarskapet i regionen?
• Hur kan vi främja regionala mötesplatser för innovation?
• Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande?
• Hur mäter vi det regionala innovationsekosystemets brister och framsteg på bästa sätt, så vi vet om vi gör rätt saker?

LÄRANDET OM

Innovationsledning

Läs mer »

LÄRANDET OM

Innovationsledning

Läs mer »

LÄRANDET OM

Mötesplatser
och nätverk

Läs mer »

LÄRANDET OM

Mötesplatser
och nätverk

Läs mer »

LÄRANDET OM

Ett jämställt och
inkluderande regionalt
innovationsekosystem

Läs mer »

LÄRANDET OM

Ett jämställt och
inkluderande regionalt
innovationsekosystem

Läs mer »

LÄRANDET OM

Mätning av
innovations­ekosystem

Läs mer »

LÄRANDET OM

Mätning av
innovationsekosystem

Läs mer »

Mål och
resultat

Läs mer »

Det regionala
innovations-
ekosystemet

Läs mer »

Projektets
genomförande

Läs mer »

Mål och
resultat

Läs mer »

Det regionala
innovations-
ekosystemet

Läs mer »

Projektets
genomförande

Läs mer »

Kom på våra innovationsekosystems-nätverksträffar!
Vi mailar ut inbjudan med teman kvartalsvis.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev »