Hoppa till huvudinnehållet

Lärande och kunskapsspridning om projektet i sin helhet. Projektavslut.

✔ Grand, Stockholm. Lärandesamtal: Värdet i att mäta ett innovationsekosystem och varför vi vill fortsätta med det.
✔ REGLAB årskonferens. Få alla Regioner i Sverige att förstå värdet av att mäta sitt innovationseko-system och inspirera hur vi i Västerbotten samlar alla kvartalsvis i nätverksträffar.
✔ Efterlevnad i att bjuda in till nätverksträffar för Västerbottens innovationsekosystem är igångsatt.
✔ Efterlevnad att fortsätta mäta Västerbotten så att det skapar ett värde för att utveckla innovations-ekosystemet över tid.