Hoppa till huvudinnehållet

Under projektet ordnade vi en lärandedag med ett rundabordssamtal om hur ett regionalt innovationsekosystem kan mätas och utvecklas med den metod vi tagit fram; METRIC.. Vi hade bjudit in ett trettiotal personer från bl.a Vinnova, Tillväxtverket, Regeringskansliet, UmU, KTH, IVA, Amplify, Skellefteå Kommun, Novelty Quest, SIFO Kantar mfl.
  
Region Västerbotten vill utveckla ett företags- och innovationsklimat i världsklass. Som en del av det långsiktiga arbetet behöver vi kartlägga det nuvarande innovationsekosystemet, både för att kunna få en nulägesbild och för att kunna följa över tid.